Bilans i glosariusze księgowe – linki

Nie wiem co mają w sobie te żłobkowe wirusy, że prawie każdy oddziałuje nie tylko na moją córkę, ale także przenosi się na mnie i męża ;-( . Ścięło z nóg całą naszą trójkę i mimo pięknej, słonecznej pogody my kaszlemy, chrypimy i się trzęsiemy. Nie idzie mi zatem pisanie kolejnego wpisu z serii „księgowe”, ale skoro się już zobowiązałam, że takowa seria będzie się (do odwołania) odbywać w poniedziałki to coś Wam jednak pokażę. 

Poprzednie wpisy były bardzo ogólne, właściwie dla wszystkich np. o dużych liczebnikach (link) czy domaganie się zapłaty za fakturę (link), dzisiejszy będzie typowo dla księgowych oraz zainteresowanych dziedziną, ale ja tym razem się nie mocno nie wysilę, bo po prostu pokażę Wam linki do materiałów z dziedziny.

Przede wszystkich warto wiedzieć jak przetłumaczyć tabele bilansu:

Lp. Tytuł No. Item
A AKTYWA TRWAŁE A FIXED ASSETS
I Wartości niematerialne i prawne I Intangible assets
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 R&D expenses
2 Wartość firmy 2 Goodwill
3 Inne wartości niematerialne i prawne 3 Other intangible assets

Link do strony z przetłumaczoną stroną aktywów bilansu znajdziecie na tu 

Lp. Tytuł No. Item
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY A EQUITY
I Kapitał (fundusz) podstawowy I Share capital
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) II Called up share capital (negative value)
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) III Own shares (negative value)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy IV Supplementary capital

Link do przetłumaczonej strony pasywów znajdziecie tu

Kolejny niezbędnik księgowej to oczywiście Rachunek Zysków i Strat:
– tu – przetłumaczony w wersji kalkulacyjnej
– tu – w wersji porównawczej

Jeśli poszukujecie słownictwa z zakresu księgowości podaję linki do kilku ciekawych glosariuszy z dziedziny:

  • Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku opublikowane przez Ministerstwo Finansów (link)
  • Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku opublikowane przez Ministerstwo Finansów (link) 
  • Mini glosariusz audytu finansowego (link)
  • Mini-glosariusz rachunkowości finansowej (link)
  • Fragment słownika Dictionary of Financial Terms, wyd. Beck (link)
  • glosariusz wyrażeń księgowych (link) 

Mam nadzieję, że niektórym się przyda 😉

Przy okazji. Pamiętajcie o konkursie, trwa do 24.04.16, więcej tu.