Co mogą mówić twoje części ciała?


Angielski nie jest fleksyjny, nie ma  tak jak w polskim tyle końcówek, odmian przez przypadki, rodzaje, osoby itp. Ważne jest w którym miejscu w zdaniu stoi dany wyraz. dlatego też dany wyraz może być i czasownikiem i rzeczownikiem, zależy gdzie z stoi i z czym się łączy. Dziś przedstawiam kilka bardzo znanych rzeczowników (nazwy cześci ciała), które są także czasownikami. W polskim też jest przecież 'ręka’ i 'ręczyć’ i choć wyglądają podobnie to jednak są to inne wyrazy a w angielskim może być 'arm’ ręka i 'arm’ albo raczej 'to arm’ uzbroić.
Więcej przykładów poniżej. Enjoy.

to arm the troops – uzbroić wojsko

to belly – czołgać się na brzuchu

to chin – gadać, plotkować (slang)
to chin the bar – ponosić się na drążku na wysokość brody

To elbow your way into – torować sobie drogę do
to eye sb/ to eye up sb – taksować wzrokiem

To foot the bill – zapłacić rachunek
a criminal fingers another criminal – (slang) zakapować
to finger the fabric – dotknąć palcami tkaninę

to hand sth- wręczyć
to head up the team – przewodniczyć zespołowi
to head the list of Oscar nominations – być na szczycie listy
to head North – zmierzać na północ
to head off the conflict – zapobiegać konfliktowi
to be heading for sth – być na prostej drodze do czegoś

To nail a lie – zdemaskować kłamstwo
to nail sb. for sth. – nakryć kogoś na jakimś przestępstwie
to nail one’s colours to the mast – publicznie powiedzieć co się myśli

To shoulder responsiblity – przejąć odpowiedzialność, obowiązki
to shoulder the blame – wziąć winę na siebie

To toe the line – pilnować się, nie wychylać się, robić co karzą
To tip toe into a room – wejść do pokoju na palcach

To thumb a lift – łapać okazję (podwózkę)

————–
body part