Colours in business – green


Następna kolorowa tura. Przed nami zielony.

GREEN
GO GREEN – stać się bardziej przyjaznym środowisku
-The company decided to go green

GREENFIELD–od zera, w miejscu gdzie wcześniej niczego nie budowano
– Their office was built in a greenfield site.

GIVE GREEN LIGHT – dać zielone światło na coś
– The Country Manager decided to give a green light to the idea.

GREENMAIL –szantażowanie przejęciem firmy jeśli ta nie odkupi swoich akcji po zawyżonej cenie GREENMAILER – osoba mająca odpowiedni pakiet w firmie, która zmusza tę firmę do wykupienia swoich akcji po zawyżonej cenie, w zamian za to wycofuje ofertę przejęcia firmy
The greenmailer made a run on our company and took millions in greenmail to drop it.

GREEN BAIZE DOOR –zabezpieczenie proceduralne lub umowne zapobiegające wymianie informacji między pracownikami różnych firm
He is in the know, but because of the green baize door he won’t tell you anything secret.

THE GREEN STUFF – zielone, forsa
GREENBACK – (AM.E) banknot jednodolarowy
– You may need some greenbacks for a tip