Colours in business – purple, violet, rosy


To już ostatni wpis z serii Colours in Business. Chyba żadnego koloru nie pominęłam?

Dziś fioletowe i różowe idiomy. Do tej kolekcji pasowałby też różowy jako ’pink’ ale opracowałam go przy okazji czerwonego. Można znaleźć tu.

A dziś zaczynamy od:

PURPLE

Jest ich kilka np

born in the purple- mieć szlacheckie pochodzenie; obecnie najczęściej odnosi się do dzieci prominentnych rodziców

purple prose/ passage– proza napisana górnolotnym językiem

purple patch –  (Br. informal) pasmo sukcesów lub szczęścia (w sporcie)
– 'Dale hit a purple patch, playing with extraordinary verve to win six of the next seven frames to level the match at 7-7.’
– ‘Steve’s purple patch continued with a second victory on Tuesday.’

Jak widzicie trochę jest tych idiomów z „purple”. Nie omawiam szerzej, gdyż nie da się ich zastosować w kontekście pracy. A miało być o Business English. Jedyny z 'purple’ do którego mogę podać jakiś kontekst biznesowy to:

  • PURPLE WITH RAGE – wściekły, pąsowy z gniewu = PURPLE IN THE FACE

Boss came back from a meeting with the customer, his face was purple with rage.

VIOLET

  • SHRINKING VIOLET – osoba nieśmiała i skromna nie chcąca zwracać na siebie uwagi. Zazwyczaj ten idiom używa się w zaprzeczeniu, że ktoś bynajmniej nie jest nieśmiały „NOT A SHRINKING VIOLET”

try not to be a shrinking violet at the gathering tonight,

– When it comes to expressing himself he is no a shrinking violet and he has a good relation with the boss. He’ll definitely be put for promotion.

” My question therefore, Mr President[…] is how long will the European Union continue to behave like a sort of shrinking violet in the negotiations with Turkey? – Moje pytanie, panie przewodniczący, brzmi: jak długo Unia Europejska
będzie sobie dawać wchodzić na głowę w negocjacjach z Turcją?” –> tłumacz mógł mieć twardy orzech do zgryzienia tłumacząc to symultanicznie w Parlamencie 😉
Źródło: europarl.europa.eu

ROSE / ROSY

Rose – róża lub kolor różowy rosy – różowy, rumiany

Ogólnie idiomy z rose / rosy mają pozytywne konotacje. wyglądają podobnie jak w języku polskim:
–  rose-coloured/rose-colored (US) – różowy, optymistyczny
to see the world through rose-coloured spectacles/glasses – patrzeć na świat przez różowe okulary

Poniżej 2 ciekawsze idiomy, które można też zastosować w biznesie:

  • (LOOK) ROSY– wyglądać obiecująco np. rosy future – świetlana przyszłość

– The manager asked me to provide him with the downside factors instead of rosy glow forecasts.

rosy glow forecasts- zbyt optymistyczne (przekolorowane) prognozy

  • UNDER THE ROSE – w zaufaniu, w tajemnicy

– What I’ve been doing and who I’ve met in the company will have to stay under the rose , I’m afraid