Colours in business – silver


Kolejna tura z serii Colours in business. Dziś srebrny

SILVER

  • BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH – w czepku urodzony

Bill was not born with a silver spoon in his mouth – he came from a poor family and earned his success through hard work.

  • (EVERY CLOUD HAS A) SILVER LINING – nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło

– 'I found a new job after losing my last one and I like this one more. You see, every cloud does have a silver lining.’
– I’m sorry your business is going badly, but don’t despair. Every cloud has a silver lining
– 'Unhappy about conveying bad news, Sartene fidgeted as he searched for a silver lining in his gloomy report.
St. James, Ian Final Resort

  • SILVER-TONGUED – elokwentny, złotousty

– When he is talking to his boss he is so silver-tongued and close with the him .However he is a complete jerk outside the office.

  • SILVER BULLET – szybki i łatwe rozwiązanie trudnego problemu

– ‘ If you’re going to do something about climate change, there is not one silver bullet.

  • SILVER WHEELCHAIR– duże sumy pieniędzy wypłacane głównym dyrektorom firmy jako forma rekompensaty za utratę stanowiska w wyniku przejęcia firmy (praktyka ta powoduje, że firma staje się mniej atrakcyjna dla osób, które chcą ją przejąć);

“- The silver wheelchair has made the potential raiders dry up.”

Źródło: B.Hoszowska, G. Harald “Angielsko-polski słownik potocznego języka biznesu”

  • SILVER JEFF – moneta 25-centowa (US)
  • SILVER WIG – moneta 50-centowa, Inne nazwy monet i banknotów w UK i US możecie znaleźć tu