complimentary a complementary różnica

Przeglądając notatki zauważam czasem, że pewne wyrazy wypisuję po kilka razy. Niby się ich nauczę a potem znów zapiszę kilka kartek dalej. Dwa z nich są podobne i często mi się mylą. Są nimi complimentary czyli pochlebny, które kojarzy mi się z komplementem (słusznie zresztą), ale jak widzę wyraz complementary  to  też mi się kojarzy z komplementem i znów zaczyna wszystko mylić. Zaglądając do słownika problemowa staje się wymowa, ponieważ jest taka sama  dla obu wyrazów – /kɒmplɪˈmɛnt(ə)ri/ (za słownikiem Oxford dictionary online)

Ale przyjrzyjmy się tym wyrazom oddzielnie:

Complimentary /kɒmplɪˈmɛnt(ə)ri/ to przymiotnik oznaczający “Expressing a compliment” wyrażanie komplementu, czyli bycie pochlebnym.

 • Jennie was very complimentary about Kath’s riding
 • complimentary remarks – pochlebna uwaga

Drugie znaczenie tego słowa to „gratisowy”, bezpłatny

 • You will get a complimentary bottle of California wine and your service charge is waived in the Traveler.
 • Most theatres offer complimentary tickets if you review their show for the paper.
 • We offer a complimentary shuttle service to the airport and historic old town.
 • Complimentary copy – egzemplarz gratisowy
 • Complimentary subscription

Wyraz ten zastosujemy także w wyrażeniach

 • Complimentary close/ closing – formułka grzecznościowa

Complementary /kɒmplɪˈmɛnt(ə)ri/ oznacza „uzupełniający„, dopełniający się, że coś jest komplementarne

 • they had different but complementary skills
 • Interior design and architecture are two complementary professions.
 • the second TV network was complementary to the BBC
 • While discovery and choice compete as the basis of identity, knowledge and choice are essentially complementary to each other.

Słowo to znajdziemy także w wyrażeniach takich jak

complemetary colours -kolory dopełniające się (they combine to make white)

complementary products

complementary angles – kąty komplementane

complementary medicine – medycyna niekonwencjonalna

complementary therapies such as aromatherapy – niekonwencjonalne terapie

Przykłady zdań za słownikiem Oxford http://www.oxforddictionaries.com

Oczywiście tak samo wygląda sprawa z rzeczownikami compliment i complement, ale to możecie już sprawdzić na przykładach rozwiązując poniższy test opublikowany przez oxforddictionaries.com dotyczący tych dwóch słów:

I jak Wam poszło?

A za tydzień trochę rozszerzę temat i zagłębię się w etymologię i poszukam rdzenia przewodniego tych wyrazów ;-).