Continually czy continuously


Jak przygotowywałam się kiedyś do egzaminu CPE to w teście było zdanie:
• The phone has been ringing …… . It drives me crazy

W miejsce kropek trzeba było wstawić jedną z czterech odpowiedzi między innymi: ‘continually’ lub ‘continuously ‘. Nie wiedziałam czemu continually. Na szczęście w owym czasie miałam lekcje z nativem, który mi to wyjaśnił. Rozjaśniło mi się w głowie. Mam nadzieję, że i wy będziecie wiedzieć czy użyć w danym momencie continually czy continuously.  Poniżej wyjaśnienie i przykłady:
Continually → 1. very often; at regular or frequent intervals; habitually; actions, need not be uninterrupted, only repeated. Often repeated in a negative way, annoying. intermittent → ciągle, często,
Continuouslyuninterrupted in time; without cessation, refers to actions which are uninterrupted: → nieprzerwanie
The infant screamed continuously for 2 minutes until her parents woke up to change her diaper. (tu continuously oznacza non-stop)
• It drizzles continually in the winter months in Seattle. (continually nie oznacza, że pada non-stop, tylko ,że pada często przez całą zimę.)
• The upstairs neighbor played his stereo continuously from 6:00 PM to 3:30 AM.
• My mother continually urges me to do my homework.
• Rivers flow continuously.
• Stir the mixture continuously until it boils.
• We are continually reassessing the situation.
• UMNO had ruled Malaysia continuously since independence.