Czym jest bailout?


Niedawno słychać było o trzecim bailout dla Grecji. Słowo to na dobre zadomowiło się w prasie zagranicznej od początku kryzysu finansowego w 2008. Ostatnio dużo słyszymy o Greek bailout. Co ciekawe w polskiej prasie też już ten wyraz istnieje w niezmienionej formie.
Słowo bailout jako rzeczownik oznacza skok ze spadochronem lub wsparcie. W terminologii ekonomicznej bailout charakteryzuje pomoc, której rząd udziela upadającym przedsiębiorstwom, a ostatnio państwom. Najczęściej tłumaczy się bailout jako ratunek finansowy. Może on stać przed takimi terminami jak talk (rozmowa), deal (układ), fund (fundusz) lub być poprzedzony wyrazami takimi jak np. Greek (grecki), EU (UE), key (najważniejszy, kluczowy). Kolokacje tworzone z tym terminem sugerują, że decyzje w sprawie ratunku finansowego są trudne a temat ten zajmuje w prasie dużo miejsca. Ratunek finansowy przedstawiony w angielskojęzycznych gazetach odzwierciedla ideę niestabilności, niepewności oraz to, że ludzie są sceptyczni wobec udzielania pomocy finansowej krajom dotkniętym przez problemy finansowe i kryzys. Można to zaobserwować w takich kolokacjach jak bail-out doubts (wątpliwości związane z ratunkiem finansowym), bail-out hopes (nadzieje związane z ratunkiem finansowym), bail-out fears (obawy związane z ratunkiem finansowym), bailout uncertainty (niepewność związana z ratunkiem finansowym), bailout pressure (naciski na ratunek finansowy), Euro bail-out in doubt (ratunek finansowy Euro niepewny).
Warto nadmienić, że termin bailout sprawia trochę kłopotu, gdyż istnieją różne dozwolone formy jego pisowni a w czytanych przeze mnie najczęściej The Daily Telegraph i The Guardian reporterzy nie przyjęli jednej formy, lecz termin ten występuje pod postacią: bailout i bail-out, oraz w liczbie mnogiej bailouts, bail-outs.

Kilka nagłówków gazet z ostatniego miesiąca: .

The Guardian dostępny tu.
Where did the Greek bailout money go? | World news | The Guardian
IMF walks out of Greece bailout talks | Business | The Guardian
Germany rejects Greek bailout plan – as it happened | Business | The Guardian

The Daily Telegraph dostępny tu:
Greek crisis: surrender fiscal sovereignty in return for bailout
Europe gives go ahead for talks on third Greek bail-out
No bailout can save Greece from itself – or from the German voters