Jak napisać list motywacyjny po angielsku? – zwroty


Poniżej przedstawiam 2 część gotowych zwrotów do użycia przy pisaniu listu motywacyjnego (covering letter). W poprzednim poście podałam przykłady wstępu, wykształcenia i umiejętności a dziś powody aplikowania i zakończenie. Przykładowy, gotowy cały list można zobaczyć tu.

Ponownie ładniejsze moim zdanie zwroty są wytłuszczone na bordowo.

3. Powody aplikowania
I am extremely interested in this position as I am looking to join a company in which I can fulfill my potential – jestem niezwykle zainteresowana tym stanowiskiem, gdyż chciałabym zacząć pracę w firmie, w której będę mogła spełniać swój potencjał
I am particularly interested in the position you offer as I know my previous experience and academic background would be valuable in this area – jestem szczególnie zainteresowana stanowiskiem oferowanym przez Państwa ponieważ wiem, że moje doświadczenie oraz wykształcenie będą cenne w Państwa profilu firmy.
I am sure I would be successful in this post as I have now gained the experience and skills that are required. – jestem pewna, że osiągnę sukces na tym stanowisku gdyż mam wymagane doświadczenie i umiejętności.
I believe this training, combined with 7 years of experience in marketing, fully qualifies me to fill this position/ makes me a strong candidate for the job – wierzę że moje szkolenia wraz z 7-letnim doświadczeniem pracy w marketingu w pełni kwalifikują mnie do objęcia tego stanowiska / czynią minie silnym kandydatem na to stanowisko
– I feel that these qualities, along with my sincere interest in insurance as a career, will make me an asset to XYZ. – Wierzę że powyższe umiejętności wraz z moim szczerym zainteresowaniem dziedziną ubezpieczeń (jako moją ścieżką kariery) będą zaletą dla XYZ
– I have enjoyed my work at XYZ enormously, but am now seeking to transfer my considerable skills and experience to the marketing sector – Bardzo lubiłam pracę dla XYZ ale w tej chwili chcę przekierować swoje niewątpliwe umiejętności do działu marketingu
– I am seeking a position that offers opportunity to develop my skills in the marketing department – szukam stanowiska, które da mi możliwość rozwijania swoich umiejętności w dziale marketingu
– I hope that, on consideration of my CV, you will be persuaded of my potential to perform well in this role and to make a real contribution to your company. – mam nadzieję iż po przeanalizowaniu mojego cv, będą Państwo przekonani do mojego potencjału i że będę stanowić ważny wkład w Państwa firmie.
With my practical experience and long track record of success I am confident that I can become a top performer at your company – z moim doświadczeniem i długim potwierdzonym pasmem sukcesów jestem pewna, że będę najlepszym pracownikiem w Państwa firmie.
My long term career goal is to continue to learn and grow my specialist skills and abilities, whilst utilising my experience, knowledge and skills to benefit any employer I am working for – Moje długoterminowe cele to douczanie się i rozwijanie moich specjalistycznych umiejętności, które razem z doświadczeniem i wiedzą będą z korzyścią dla każdego pracodawcy dla którego pracuję.
– My experience with XXX project, my strong independent initiative and analytical skills, make me an ideal candidate for the position. – moje doświadczenie w projektach XXX, silna inicjatywa i umiejętności analityczne czynią mnie idealną kandydatką na stanowisko.
– I would value the opportunity to gain this work experience particularly as the XXX  operates in a global context and is a market leader in the XXX profession. I would  also like to work for a company that actively supports their staff with professional development at all levels – Cenię możliwość zdobycia doświadczenia u Państwa zwłaszcza dlatego, że firma XXX działa globalnie i jest leaderem w dziedzinie XXX. Chciałabym pracować w firmie która aktywnie wspiera swoich pracowników organizując im szkolenia.
– I thrive in challenging, fast paced environments where my project management, creativity and marketing research skills can directly affect how products and services are communicated and delivered to consumers. – nie mogę się doczekać tego wyzwania, pracy w szybko zmieniającym się środowisku, gdzie moje umiejętności z zakresu zarządzania projektami, badań marketingowych i kreatywność będą miały bezpośredni wpływ na to jak produkty i usługi są ‘komunikowane’ i dostarczane klientom.

4. Zakończenie
Please let me know if there are any other details you need. Meanwhile, I look forward to hearing from you. – Proszę dać mi znać czy potrzebują Państwo jeszcze jakiś informacji na mój temat. Czekam na kontakt.
My notice period for my current job is 6 weeks – okres wypowiedzenia w obecnej pracy wynosi 6 tygodni
I shall be available for an interview at any time and shall be pleased to answer any questions you might have. – Jestem dyspozycyjna, chętnie spotkam się na rozmowie i odpowiem na wszelkie pytania.
Thank you for your consideration. I look forward to hearing from you soon. – Dziękuję za uwagę (za wzięcie mojej kandydatury pod uwagę). Czekam na kontakt
At your convenience, I would like to get together with you to learn more about career opportunities at XXX and also to discuss my career interests in greater detail – Chciałabym spotkać się, w dogodnym dla Państwa terminie i przedyskutować możliwości rozwoju w XXX.
If you would like further details or clarification of my experience, I would be more than happy to supply you with references. – Jeśli chcieliby Państwo dalszych szczegółów czy potwierdzenia mojego doświadczenia, z przyjemnością przedstawię referencję.
I am anxious to meet with you to discuss possible career opportunities at XXX at your earliest convenience. – Zależy mi na spotkaniu z Państwem jak najszybciej i przedyskutowaniu możliwości kariery w XXX. –> anxious to zaniepokojony ale Be anxious to do sth oznacza, że komuś na czymś zależy; At your earliest convenience oznacza ASAP as soon as possibile, jak najszybciej
Thank you for taking the time to review my re´sume´. I look forward to the possibility of discussing my professional career with you in the near future. – Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury (tu: mojego CV). Czekam na możliwość spotkania w najbliższej przyszłości i  przedyskutowania mojej kariery.
As there is considerably more to relate, I look forward to our meeting and discussion regarding how I might assist your marketing needs and further advance the visibility of XXX – Ze względu na to, że można jeszcze dużo dopowiedzieć, chętnie spotkam się przedyskutuję jak mogę pomóc spełnić państwa potrzeby w dziedzinie marketingu oraz w dalszym rozwoju XXX (kiepsko po polsku brzmi, ale taki jest sens, po ang sounds better)
Should you require any further information then please do not hesitate to contact me. – stała, najczęstsza formułka, typu w przypadku pytań proszę o kontakt
I would appreciate the opportunity to discuss this position and how I can make a positive contribution to your organizational goals – byłabym wdzięczna za możliwość przedyskutowania stanowiska i mojego ewentualnego wkładu w cele organizacji.
I am now seeking an opportunity for further career development and it is my sincere belief that Your Company is the place that really values the team spirit and dedication I can offer.