Market mind map


Dawno nie było niczego z Business English. Dziś to nadrabiam. Przedstawiam Wam swoją mapę myśli odnośnie słowa 'MARKET’

Plik udostępniam w pdf, nie umiałam dodać tu podglądu pliku ale znajdziecie tam słownictwo takie jak np:

 

– bearer bonds (obligacje na okaziciela)
– corporate bonds (obligacje korporacyjne)
– zero-coupon bonds/ deep discount bonds (obligacje zero kuponowe)
– deferred coupon bonds (o. z odroczoną płatnością)
– Eurobonds (euro obligacje)
– fixe rate bonds (o. o stałym oprocentowaniu)
– floating rate bonds (o. o zmiennym oprocentowanu)
– Municipal bonds/ munis (o. komunalne)
– treasury bills/ T-bills (obligacje skarbu państwa)
– Revenue bonds (obligacje inwestycyjne)
– Foreign bonds (obligacje zagraniczne)

Słownictwo dość specjalistyczne, jeśli kogoś interesuje to plik jest dostępny tu