Reading CPE – cechy charakteru w testach CPE


Dawno nie robiłam sobie testu z CPE (a przecież taki zamiar miałam zakładając bloga). Wczoraj udało mi się zrobić 3 readings z książki, której wcześniej nie przerabiałam V.Evans, J. Dooley Upstream Proficiency. Robiłam te teksty i w prawie w każdym poległam lub się zastanawiałam najdłużej nad pytaniami o cechy charakteru. Ogólnie w testach bardzo często są pytania typu „The writer presents the hero as: A, B, C, D”, „What impression are we given about the hero. He  is A, B, C, D”. Zapomniałam już wiele cech charakteru po angielsku, a warto je zapamiętać bo pytanie o nie znajduje się w testach bardzo często.

Przypomnijmy sobie je razem, na podstawie fragmentów testów, które dziś zrobiłam.

Schemat: Najpierw pytanie, potem tekst, odpowiedzi, wyjaśnienie słownictwa związanego z cechami charakteru

Tekst 1

1. How could Paxman’s attitude to recent government measures be described?
a) Perplexed
b) Dismissive
c) Indifferent
d) Insensitive

paxman 2

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź to B

Słownictwo:

Perplexed Completely baffled; very puzzled –> zakłopotany, zmieszany
Dismissive Feeling or showing that something is unworthy of consideration –>lekceważący
IndifferentHaving no particular interest or sympathy; unconcerned –> obojętny
InsensitiveShowing or feeling no concern for others’ feelings –> nieczuły

 

2. What was Paxman’s attitude when questioned about the proposed change in the Newsnight team?
a) He seemed pleased
b) He was very put out
c) He was unforthcoming
d) He become rather bashful

paxman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź to c
Unforthcoming – niechętnie udzielający informacji
ForthcomingWilling to divulge information –> chętnie udzielający informacji
Put out – (often be put out) Upset or annoy someone –> zdenerwowany,zakłopotany, przygaszony
BashfulReluctant to draw attention to oneself; shy: –> nieśmiały, nielubiący zwracać na siebie uwagi

Tekst 2

1. In narrating the incident which prompted Luke’s mother to seek help, the writer presents Luke as being:
a) Spoiled
b) Troublesome
c) Tough
d) Distressed

Luck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa odpowiedź to D

SpoiledHarm the character of (a child) by being too lenient or indulgent –> rozpieszczony
Troublesome Causing difficulty or annoyance –> kłopotliwy, nieznośny
Tough Able to endure hardship or pain –> odporny, wytrzymały
 DistressedSuffering from extreme anxiety, sorrow, or pain –> zdenerwowany, roztrzęsiony

Tekst 3
1. What impression are we given of Esther’s god mother?
a) She was condescending
b) She was two-faced
c) She was affected
d) She was self-righteous

2. In comparison with her godmother Esther felt:
a) Foolish
b) Inadequate
c) Childish
d) Unaffectionate

3. In the extract Esther as a child seems to have been:
a) Indignant
b) Self-depreciating
c) Nostalgic
d) Apprehensive
esther

1. Prawidłowa odpowiedź D
2. Prawidłowa odp: B
3. Prawidłowa odp.: B

condescending /kɒndɪˈsɛndɪŋ/ Having or showing an attitude of patronizing superiority –> protekcjonalny
two-faced –> 2licowy
affected Pretentious and designed to impress –> pretensjonalny
self-righteousHaving or characterized by a certainty, especially an unfounded one, that one is totally correct or morally superior –> zadufany w sobie
Inadequate(Of a person) unable to deal with a situation or with life –> nieudolny, niekompetentny
Unaffectionate Feeling, showing, or having no fondness or tenderness –> nieczuły
Indignant Feeling or showing anger or annoyance at what is perceived as unfair treatment –> oburzony (niesprawiedliwością)
Self-depreciatingModest about or critical of oneself, especially humorously so–> krytyczny wobec siebie, umniejszający swoją wartość
ApprehensiveAnxious or fearful that something bad or unpleasant will happen –> pełen obaw

Tags: