shade i shadow co za różnica?


Zarówno shadow, jak i shade to cień.
Shadow to cień rozumiany jako ciemne odbicie, ciemny kształt, który widać. Najogólniej shadow to to co widzicie. To jest ten cień który sami rzucacie (cast a shadow) lub jest rzucany przez przedmioty, rośliny, drzewa itp. Tak jak w przykładach:

The children are having fun, chasing each other’s shadows.
You can see your own shadow on a sunny day

The building cast a shadow on my house.

Shade natomiast to cień w znaczeniu zacienionego miejsca tzn. jeśli myślicie o cieniu jako miejscu, gdzie chcielibyście usiąść, odpocząć. Wiadomo, że też go widzicie, ale jako wypowiadający zdanie, chcecie podkreślić nie to że widać cień, ale to, że chcecie się w nim znaleźć odpocząć lub że coś jest zacienione.
Jeśli więc chcemy powiedzieć, że Jest tak gorąco, znajdźmy jakieś miejsce w cieniu, to powiemy:

It is so hot. We need to find some place in the shade.

Inne przykłady:
It’s 32 degrees in the shade.
This plant grows well in shade.
The trees provide shade for the animals in the summer.
She was sitting in the shade of the large oak tree.

Ale
the long, wide shadow of an old oak

Należy zauważyć, że cień który widać (shadow) często występuje też w przenośnych kontekstach.

Przykłady użycia shadow METAFORYCZNIE:
For years, people had been leaving under the shadow of communism.
The events of September 11 cast a shadow over the celebrations. –>  jak widzicie bardzo dosłowne cast a shadow – rzucać cień, może też być użyte (podobnie jak w języku polskim) metaforycznie
This is without a shadow of a doubt the best book I have ever read. – bez cienia wątpliwości
She grew up in her mother’s shadow – dorastać w cieniu kogoś