Składanie zamówienia mailem


Dawno nie było niczego z Business English, a więc proszę – wpisik notatkowy o tym jak składać zamówienie mailem. Może się Wam przyda.

1. WSTĘP

Please find enclosed our order No 234/7H for… – w załączeniu zamówienie numer
The enclosed order (No 456/J) is for… – załączone zamówienie dotyczy
With reference to our telephone conversation… –   W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej…
With reference to our last conversation… –   Nawiązując do naszej ostatniej rozmowy…
We would like to place an order – chcielibyśmy złożyć zamówienie
We place this trial order on the condition that the delivery has to be made before.. – Złożymy próbne zamówienie pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed…
This is to confirm our verbal order dated… Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą..

2. a) USTALANIE SZCZEGÓŁÓW ZAMÓWIENIA
warunki płatności (terms of payment), zniżki (discounts), termin dostawy (delivery dates), sposoby dostawy (methods of delivery):

as agreed you will draw on us at 30 days… – jak ustaliliśmy obciążą nas Państwo za 30 dni (FV z 30 terminem płatności)
and we will certainly take advantage of the cash discounts you offered for prompt payment… – chętnie skorzystamy z oferowanej obniżki związanej z szybką zapłatą
delivery before February is a firm condition of this order, and we reserve the right to refuse goods delivered after that time… – dostawa przed lutym jest kluczowym warunkiem zamówienia; zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia zamówionych towarów po tym terminie
b) ZMIANY SZCZEGÓŁÓW ZAMÓWIENIA
Would it be possible to reduce our order from…to… Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do.
Would it be possible to delay the order until.. Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do..

3. ZAKOŃCZENIE

We will submit further orders, if this one is completed to our satisfaction… – Złożymy kolejne zamówienia jeśli to spęłni nasze oczekiwania
We hope that this will be the first of many orders we will be placing with you… – Mamy nadzieję, że będzie to jedno z wielu zamówień złożonych u Państwa


 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

We have to ask you herewith to cancel our order No 498/90 of 6 June as the merchandise was ordered twice by mistake (see our order No 497/90 of 5 May). We apologize for any inconvenience … – chcielibyśmy niniejszym anulować zamówienie nr 498/90 z 6 czerwca, ponieważ towary zostały przez przypadek zamówione 2 razy (proszę zobaczyć zamówienie nr 497/90 z 5 maja).Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

With this letter we would like to cancel our order No 003/33… – Chcielibyśmy anulować zamówienie nr 003/33

 

http://cdn.someecards.com/someecards/filestorage/solve-via-email-workplace-ecard-someecards.jpg

Spodobał Ci się ten wpis? Polub więc mojego bloga na Facebooku lub zapisz się na newsletter lub obserwuj na Zblogowani.

Tags: