Zapraszam na kolejny już wpis z serii „Księgowe”. Pierwszy o kłopotliwych liczebnikach znajduje się tu. Nasz podstawowy wyraz na dziś to faktura (invoice).  Możemy także spotkać się z fakturą proforma (pro forma invoice) lub fakturą zaliczkową (advance payment invoice), lub w razie błędów fakturą korygującą (correcting invoice). Jeśli chodzi o tą ostatnią to ubolewam nad brakiem słownika …