Zarówno shadow, jak i shade to cień. Shadow to cień rozumiany jako ciemne odbicie, ciemny kształt, który widać. Najogólniej shadow to to co widzicie. To jest ten cień który sami rzucacie (cast a shadow) lub jest rzucany przez przedmioty, rośliny, drzewa itp. Tak jak w przykładach: The children are having fun, chasing each other’s shadows….