Wiecie, że istnieje specyficzna odmiana angielskiego z własnymi zasadami gramatycznymi i charakterystycznym słownictwem używana w nagłówkach prasowych? Istnieje, ta odmiana to tzw headlinese. Kiedyś to był mój konik. Pisałam o tym pracę licencjacką a części o hedlinese użyłam też jako wstępu do pracy magisterskiej (pisałam o kryzysie finansowym i jak jest on opisywany w nagłówkach…