Wybory – słownictwo

Kolejna kadencja (term) Sejmu i Senatu już się kończy, za tydzień wybory parlamentarne (Parliamentary elections). Wypadało by spełnić obywatelski obowiązek i iść oddać głos (cast a vote/ cast a ballot), po prostu iść na wybory (go to the polls). W szranki stają następujące partie (the following parties enter the lists against each other):
Law and Justice (PiS)
Civic Platform (PO)

United Left (ZL)
Polish People’s Party (PSL)
Coalition for the Renewal of the Republic – Freedom and Hope (KORWiN)

Kukiz’15 (K’15)
.Modern (N)
Together (Razem)
Kampania wyborcza (election campaign) dobiega końca. Zapoznaliśmy się z programem i hasłami (slogans) wyborczymi partii, a ja postanowiłam przybliżyć Wam trochę słownictwa związanego z wyborami. Chciałabym na sekundkę wrócić do hasła, które odnośnie wyborów może być jak najbardziej tłumaczone jako slogan. Należy zwrócić uwagę, że hasło w słowniku bądź innym źródle informacji to entry, hasło dostępu lub rozpoznawcze to rzecz jasna password.
Zwrot, który jeszcze przychodzi do głowy w tej sytuacji to 'pod hasłem’, a przetłumaczyć go należy jako under the banner of

Ciekawym słowem związanym z wyborami jest słowo ballot czyli najogólniej rzecz biorąc jest to właśnie głosowanie (w rozumieniu – tajne) np. the commissioners were elected by ballot. Może też oznaczać ‘prawo do głosowania’ np. to gain the ballot after years of struggle.
Słowo to tworzy wiele kolokacji związanych z dzisiejszym tematem:

be on the ballot– figurować na liście wyborczej
hold a ballot – przeprowadzić głosowanie
ballot (paper) – karta do głosowania
ballot box – urna wyborcza
cast a ballot – oddać głos
ballot-rigging – fałszowanie wyników wyborów
W identycznej formie może też być czasownikiem tj. to ballot – głosować.

Głosować należy, ale znając życie to nie należy się spodziewać wysokiej frekwencji (high turnout). Niezależnie czy idziecie na wybory czy nie, polityka może być ciekawym tematem do rozmowy (pod warunkiem, że traktowym ogólnie, absolutnie nie należy wdawać się w szczegóły typu „ a na kogo głosujesz”- zwłaszcza w Ameryce). Trochę słówek macie już wyżej a poniżej lista tego co jeszcze mi przyszło do głowy, a związane jest z polityką:

alliance – sojusz
constituency – okręg wyborczy
declare the results – ogłosić wyniki
election campaign – kampania wyborcza
Executive Power – władza wykonawcza
form a government – tworzyć rząd
go to the polls – iść na wybory
head of state – głowa państwa
incumbent – osoba sprawująca urząd, ta która wygrała ostatnim razem
Judiciary Power – władza sądownicza
Legislative Power – władza ustawodawcza
majority – większość
manifesto – program wyborczy
opposition party – partia opozycyjna
term – kadencja
the electorate – elektorat
the left wing party – partia lewicowa
the Prime Minister – premier
the right wing party – partia prawicowa
the ruling party – partia rządząca
the state – państwo
turnout – frekwencja