Mylne wrażenie co na to grama? Snujemy przypuszczenia


Dziś wpis o kilku nie zawsze znanych konstrukcjach.

A co to ma do mylnego wrażenia? No cóż, mimo iż to sztywna grama to jest tu bardzo bardzo ważny kontekst. Trzeba uważać, żeby nie powiedzieć nieświadomie jakiegoś kłamstwa. Możemy powiedzieć np tak:

– She behaves as if she was/were really rich –> mamy tylko takie wrażenia, ale w rzeczywistości ona nie jest bogata

He works like a slave –> tak pracuje, wręcz haruje, ale to nie znaczy, że jest niewolnikiem

To see him walk down the street, you would never know he was blind – widząc jak przeszedł ulicą, nigdy byś nie powiedział/a, że jest niewidomy–> tu z kolei mieliśmy mylne wrażenie, że to zdrowy człowiek a okazało się, że nie.

No ale teraz przejmy do rzeczy o co kaman:

konstrukcja as if / though       +   czas gramatyczny wynikający z kontekstu zdania

As if i as though można używać zamiennie oznacza „tak jakby”. Jeżeli czasownik w zdaniu głównym jest w czasie teraźniejszym, to po spójnikach as if/as though stosujemy czas Past Simple (który w tym przypadku odnosi się również do teraźniejszości) kiedy zdanie oznacza że coś jest nie pewne, nieprawdopodobne lub czasu Present Simple kiedy coś jest prawdopodobne, możliwe lub pewne:

She behaves as if she was/were really wealthy. –> oznacza że się tak zachowuje a nie jest bogata

She looks as if she is very wealthy. –> oznacza że się tak wygląda i pewnie, możliwe,że jest bogata

Użycie Past Simple w 1 zdaniu to subjunctive, jest to rodzaj użycia unreal past czyli przeszłości nierzeczywistej. Używamy ją w przypadku gdybania i snucia przypuszczeń, gdy nie wiemy czegoś na pewno. Pewnie znacie i nawet o tym nie wiecie unreal past z konstrukcji 2 okresu warunkowego (second conditional) If I were you, I would do it better. Biję do tego, że were po I czy she to tutaj nie jest błąd. No ale wracając do naszej konstrukcji. Trochę więcej przykładów:

He acts as if he owned the company. – Mówi tak, jak gdyby był właścicielem tej firmy (ale nim nie jest).

You look as though you know her – wygląda jak gdybyś ją znał. (Tak własciwie to ją znam)

Why is she looking at me as though she knew me. I have never seen her in my whole life.

She talks as if she wrote the book – Tak gada o książce jakby ją napisała a tego nie zrobiła

A teraz ważna uwaga: to całe zamieszanie z innym czasem w 2 części konstrukcji jest tylko wtedy gdy w pierwszej jest czas teraźniejszy. Jeśli w pierwszej jest czas przeszły to nasze przykładowe zdanie wyglądające wtedy tak:

She behaved as if she was wealthy –-> nie wiadomo czy oznacza sytuacje prawdziwą czy hipotetyczną.

Dodać mogę jeszcze, że zamiast as / though można użyć like w nieformalnych kontekstach, zwłaszcza w American English

– ” He sat there smiling like it was his birthday”

Skoro już wspomniałam like to przechodzimy do porównania like i as

like / as

Tu właściwie nie ma nic trudnego. Słowa znaczą jak, jako tylko że as występuje gdy coś jest prawdą a like gdy nie. Wróćmy do przykładu naszego niewolnika:

He works like a slave –> tak pracuje, wręcz haruje, ale to nie znaczy, że jest niewolnikiem

– He works as a slave –> pracuje jako niewolnik (jest niewolnikiem)

Like his brother, he is a soldier – jest żołnierzem jak brat ale bratem przecież nie jest

– This dog looked like a wolf – wyglądał ale wilkiem nie był.

She works as a teacher – pracuje jako nauczycielka (taka jest jej praca, to prawda)

to see/ to hear + you’d think

W tej konstrukcji nie ma zasad. Trzeba tylko wiedzieć, że takowa istnieje. Nie ma w niej nic trudnego. Trzeba tylko wiedzieć, że oznacza, że na początku mieliśmy mylne wrażenie czegoś ale coś się okazało być czymś innym np:

– To see the them together, you’d think they were an old married couple. But they only met yesterday.
– To see him walk down the street, you’d never know he was blind.
– To hear her talk, you’d think she was made of money.