Różne marszałki


W tym tygodniu w Teleexpresie była mowa o szkoleniu na warszawskim lotnisku tak zwanych sky marshals. Są to specjalnie przeszkolone osoby, które są na pokładzie samolotu, incognito, udają zwykłych pasażerów, ale tak naprawdę mają na celu reagować w trakcie zagrożenia (obsadzani są w lotach wysokiego zagrożenia terroryzmem). Mogą mieć na pokładzie broń i mogą jej użyć. Wiedziałam z filmów, że takie osoby istnieją, nie wiedziałam tylko, że nazywają się sky marshals (po polsku na razie też) lub ewentualnie flight marshal. Zastanawiałam się czemu akurat marshal a nie np. agent. Marshal związane jest z wojskiem, oznacza marszałek, w USA w niektórych stanach może oznaczać szeryfa, a w niektórych komendanta policji lub straży pożarnej (1)

Marshal istnieje w tej samej formie też jako czasownik i tworzy dość ciekawe kolokacje
to marshal facts– porządkować fakty
to marshal one’s arguments – usystematyzować argumenty (argumentację)
to marshal thoughts – zbierać myśli
to marshal support – zdobywać poparcie
to marshal force – zbierać siły (głównie w sensie wojskowym, ale nie tylko)
to marshal troops – ustawiać wojska w szyku

The company is marshalling its forces/resources for a long courtcase.– Firma zbiera siły / materiały na długą sprawę w sądzie

They had marshalled an armada of 1,000 boats to help clear up the oil. – Zebrali flotę tysiąca statków aby, pomóc posprzątać ropę.

He recruited and marshalled the troops and issued their orders. – Zrekrutował i rozstawił wojska oraz wydał im rozkazy.