in the way / on the way / in a way – co za różnica

 

Jak powiemy kiedy coś stoi nam na drodze i przeszkadza? Jak powiedzieć „poniekąd”? „W sposób”?
W przetłumaczeniu każdego z tych wyrażeń pomoże nam słowo „WAY”.

Słowo WAY tworzy różne dość znane wyrażenia, które wyglądają na tyle podobnie, że często nam się mylą. Jaka jest więc różnica między wyrażeniami in the way / on a way /in a way?

Kiedy coś stoi na drodze i przeszkadza, powiemy “in the way”. Wyrażenia tego można użyć w sensie dosłownym, gdy jakaś rzecz nam soi na drodze np.
She can’t do her dance because the table is in the way. Can you help me move it? (nie może zatańczyć bo nie ma miejsca, stół stoi jej na przeszkodzie).
Move, you’re in the way – posuń się, przeszkadzasz (nie mogę przejść, etc.)

„In the way” może mieć też znaczenie przenośnie, gdy coś stoi na przeszkodzie realizacji celów np. He wanted to go to University and would let nothing to stand in the way.

A czy zdanie: “ Excuse me, you’re standing in a way. Jest poprawne? Nie!
Poprawnie brzmi : Excuse me, you’re standing in the way.
“a” zamiast “the” zmienia znaczenie omawianego wyżej wyrażenia. „In a way” oznacza „poniekąd, w pewnym sensie, w pewien sposób”:
We must take these decisions in a way that is democratic, open and allows transparency. – Musimy podjąć decyzje w sposób demokratyczny, otwarty i przejrzysty.
I… appreciate my life in a way that most people don’t. – Doceniam swoje życie w sposób, w jaki… większość ludzi tego nie robi.
She belongs to my family, in a way. – W pewnym sensie , poniekąd jest członkiem rodziny.

Żeby jeszcze bardziej wam zamącić w głowie dodam, że prócz wyrażeń „in a way”, „In the way” mamy także „on the way” lub along the way” oznaczające w drodze, po drodze

Can you stop at the library on the way to school? – możesz wpaść do biblioteki w drodze do szkoły?
We could leave early and have breakfast on the way. (zjeść po drodze)
I was on my way to Peter’s house when I met him in the street. (I was going to Peter’s house when I met him)

Na dodatek wyrażenia “on the way to” możemy użyć z czasownikiem z końcówką -ing w znaczeniu ‘blisko’ zrobienia, ukończenia czegoś
I am on my way to becoming fluent in German.
Brazil is on the way to becoming one of the world’s strongest economies.

Czy różnica między in a/the way i on the way jest wam już znana?
Wyraz way tworzy oczywiście dużo więcej kolokacji. Nie chcę bardzo wam mącić w głowie, ale kilka wymienię:
go sb’s way I’m going your way, so we can go together – idę w twoją stronę…
make way for the President – przejście dla prezydenta
ask (sb) the way – pytać kogoś o drogę (w sensie jak gdzieś trafić. Nie ma tu żadnego about – bo wtedy by oznaczało pytać o drogę w sensie jak mu ona minęła, jak przebiegała, co się wydarzyło)
by the way – a propos
either way – tak czy siak
if I had my way – (pot.) gdyby to ode mnie zależało
have it your own way! – niech Ci będzie
in the same way – w ten sam sposób
the other way round – na odwrót
no way! – nie ma mowy
To tak naprawdę tylko garstka wyrażeń. Gdy otworzycie dobry słownik, pod hasłem way znajdziecie mnóstwo znaczeń. Mam nadzieję, ze choć ta mała część zostanie wam w pamięci.