Rozmowa o pracę po angielsku – najgorszy dzień w poprzedniej pracy


Rozmowa o pracę po angielsku

Mam w planach przygotować odpowiedzi na kilka pytań, które najczęściej można spotkać na rozmowach o pracę. Ale to za jakiś czas a teraz I’ll cut corners ( iść na łatwiznę) i publikuję przykładową odpowiedź na najgorszy dzień w pracy, najtrudniejszą sytuację, czy najbardziej żenujące wydarzenie itp

Tekst pochodzi w całości z książki Richard Side, Guy Wellman „Grammar and Vocabulary for Cambridge Advance and Proficiency” strona 235, wyd 5, 2005.

Tekst jest w formie gap-fill  (uzupełnij luki) i w takiej formie go zostawiam:

„My most embarrassing moment? Oh, without doubt, the time my company set me off to Germany for some pretty important negotiations in which they foolishly trusted my (1)……………. . They seemed to think I had an (2) …………….. knowledge of all things connected with Euro, that I was well (3) …………………… in how the E.U. operated and had all the necessary information at my (4) ………………….. . In fact I had only a (5) ……………………… acquaintance with such matters and had only a (6) ………………………. knowledge of the subject under review. What’s more they assumed my (7)………………………… of German, French and Spanish was adequate. In fact, it was (8) …………………….. knowledge among my colleagues that I had only a mere (9) ………………………… of Spanish, my German was terribly (10) ………………………. and my knowledge of French, well, (11) ……………………., at best; this was a(n) (12) ……………….. secret, but nobody on high seemed to care that much. For three days I just couldn’t get the (13) ………………….. of what was going on because I didn’t have the (14) ………………….. idea what anyone was saying. It was that experience that turned me into a (15) ……………. pro-European. I realised that one and for all our island mentality must die.

(1) A) know-how             B) know-what                C) know-why            D) know-all
(2) A) intense                 B) intensive                    C) extensive             D) extended
(3) A) acquainted           B) versed                       C) dressed               D) done
(4) A) toes                      B) fingertips                   C) wit’s end              D) arm’s length
(5) A) shaking                 B) slight                         C) nodding               D) any
(6) A) scant                    B) all-round                    C) first-hand             D) common
(7) A) insight                  B) ability                         C) command            D) gift
(8) A) universal              B) general                      C) common               D) full
(9) A) smattering           B) knowledge                 C) acquaintance        D) command
(10) A) tarnished           B) stained                      C) faded                     D) rusty
(11) A) inadequate        B) rudimentary               C) common                D) comprehensive
(12) A) public                B) open                          C) blatant                   D) closed
(13) A) hook                 B) leaf                             C) hang                      D) view
(14) A) windiest            B) foggiest                      C) snowiest                D) stormiest
(15) A) staunch            B) compulsory                 C) practising              D) strict”

Odpowiedzi
1. A 2. C 3. B 4. B 5. D
6. A 7. C 8. C 9. A 10. D
11. B 12. B 13. C 14. B 15. A

Oczywiście po takim opisie trzeba by dodać, że później się do nauki przyłożyło i teraz świetnie zna się jakiś 1 czy 2 języki obce. Trzeba w każdym razie zaznaczyć czego nas ta sytuacja nauczyła.

A poniżej trochę słownictwa na bazie tekstu:

1. Know-how = specjalistyczna wiedza, już też się mówi know-how
2. Extensive knowledge = obszerna wiedza
inne z tych słów nie kolokują z wiedzą:
intense – intensywny ( o wysiłku, barwie), wytężony (o pracy), głęboki (o antypatii) …
intensive– intensywny ( o kursie, bombardowaniu …)
extend – przedłużać, powiększać ( zasięg, działalność) … extended family – rodzina wielopokoleniowa

3. Well versed in sth = dobrze orientujący się w czymś

4. Have sth at sb fingertips – mieć coś w małym palcu
on one’s toes – czujny
be at one’s wits end – być w kropce
at arm’s length – na wyciągniecie ręki

5. Tiny acquaintance –niewielkie zaznajomienie się z tematem
have passing/ nodding acquaintance with sb – znać z widzenia

6. scant knowledge – niewielka wiedza
first-hand –z 1 ręki, można powiedzieć o doświadczeniu (experience) nie o wiedzy

7. command (of some language) – znajomość jakiegoś języka

8. common knowledge – ogólna tu: powszechna wiedza

9. have smattering of a language – ledwie liznąć jakiegoś języka (wyrażenie)

10. rudimentary – podstawowy

11. open secret – tajemnica poliszynela

12. Get the hang of sth – połapać się w czymś
get sb off the hook – uwolnić z kłopotów

13. don’t have the foggiest idea – nie mieć zielonego pojęcia

14. staunch – zagorzały zwolennik czegoś